Αρχική Tο πρόγραμμα Υπόβαθρο Στόχοι Πακέτα εργασίας Προσωπικό Δημοσιεύσεις Εργαλεία Επικοινωνία    


ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ1) : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας συνίσταται στην εύρεση των αξιόπιστων ιστορικών στοιχείων των οποίων η συλλογή θα γίνει από διάφορες κυβερνητικές και θεσμικές οργανώσεις (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) καθώς και τις ελληνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές οργανώσεις. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν διάφορα μετεωρολογικά, υδρολογικά, περιβαλλοντικά (φυσικο-χημικά και βιολογικά), κοινωνικο-οικονομικά και τοπογραφικά στοιχεία και στατιστικές γύρω από την περιοχή μελέτης. Τα στοιχεία θα δομηθούν και θα εισαχθούν σε μια τυποποιημένη βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με ένα σύστημα GIS. Η μορφολογία των δεδομένων πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα για την εισαγωγή τους στο πλαίσιο προσομοίωσης. Κατόπιν, τα στοιχεία θα αποθηκευτούν και θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο με σκοπό να γίνει διάδοση της σχετικής γνώσης στους μελετητές ή άλλα ενδιαφερόμενα άτομα. Λεπτομερέστερα το πακέτο εργασίας ΠΕ1 αποτελείται από τις παρακάτω δράσεις:

  • ΠΕ1.1  Δημιουργία της βάσης δεδομένων. (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1.1)
  • ΠΕ1.2 Δημιουργία του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών στο λογισμικό GIS. (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1.2)
  • ΠΕ1.3  Ενσωμάτωση μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων.
  • ΠΕ1.4  Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεδομένων.
  • ΠΕ1.5  Διασύνδεση της βάσης δεδομένων με το σύστημα GIS (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1.3)


Χρήσιμα


Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας


Άλλες τοποθεσίες
Συνδεμένοι χρήστες: 1
Copyright © 2014