Αρχική Tο πρόγραμμα Υπόβαθρο Στόχοι Πακέτα εργασίας Προσωπικό Δημοσιεύσεις Εργαλεία Επικοινωνία    


ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΠΕ4):ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Στο τέταρτο πακέτο εργασίας, θα αναπτυχθούν διάφορα σενάρια και στρατηγικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την αποκαταστημένη λίμνη Κάρλα και θα προσομοιωθούν. Αυτά τα σενάρια και οι στρατηγικές θα είναι διάφορες μετεωρολογικές/υδρολογικές συνθήκες που προκαλούνται από την κλιματολογική αλλαγή, διάφορες διαχειριστικές στρατηγικές των υδάτινων πόρων που συνδέονται με τη χρήση του νερού της λίμνης για τις αλλαγές άρδευσης, χρήσης γης και καλλιέργειας, τη διαχείριση απαίτησης νερού και άλλες. Οι στρατηγικές και τα σενάρια θα είναι ρεαλιστικά. Ειδικά οι στρατηγικές θα είναι ιστορικές προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση χρήσης των υδάτινων πόρων της λίμνης.

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ4

 

 

Π4.1 Μελέτη σεναρίων και στρατηγικών

Π4.2 Δημοσίευση ερευνητικού έργουΧρήσιμα


Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας


Άλλες τοποθεσίες
Συνδεμένοι χρήστες: 1
Copyright © 2014