Αρχική Tο πρόγραμμα Υπόβαθρο Στόχοι Πακέτα εργασίας Προσωπικό Δημοσιεύσεις Εργαλεία Επικοινωνία    Ερευνητικό έργο

«Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική – εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας»Περισσότερα
  Λίγα λόγια

Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική – εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας» στόχο έχει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού παρακολούθησης και προσομοίωσης monitoring and modeling system) για την αξιολόγηση της υδρολογικής, περιβαλλοντικής, οικολογικής και κοινωνικοοικονομικής δυναμικής σε λεκάνες απορροής λιμνών ή υγροβιότοπους και διαχείρισης των υδατικών πόρων τους το οποίο θα αποτελείται από μια σειρά διασυνδεδεμένων (ή συζευγμένων) μοντέλων μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο προσομοίωσης (common simulation framework).

Tο προτεινόμενο σύστημα προσομοίωσης θα εφαρμοστεί στην λεκάνη απορροής της υπό ανασύσταση λίμνης Κάρλας.


Άλλες τοποθεσίες
Συνδεμένοι χρήστες: 1
Copyright © 2014